Skip to content

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar delårsrapporten för Q3 2017

Lars Højgård Hansen, CEO

"Under kvartalet presenterade vi vårt intercomsystem för kommunikation i fordon och stärkte vår organisation med fler medarbetare och ett nytt försäljningskontor i Italien. Resultatutvecklingen ska ses mot bakgrund av vår expansion. Vi bygger ett större företag med en bredare produktportfölj, fler marknader, starkare relationer till kunder och ännu bättre framtidsutsikter."

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2018

Årsstämma i INVISIO kommer att hållas den 26 april 2018 kl. 13.00 i IVA:s konferenslokaler, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

MER