Bolagsstyrning

Ansvaret för styrning och kontroll av INVISIO-koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämma, styrelsen och VD. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, Aktiebolagslagen och Nasdaq Stockholm regelverk för emittenter och Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt interna regelverk och policyer.
Dokument Visa
Bolagsstyrningsrapport 2016   PDF  238.5 KB Add to Briefcase
Bolagsstyrningsrapport 2015   PDF  104.1 KB Add to Briefcase
Bolagsstyrningsrapport 2014   PDF  276.0 KB Add to Briefcase
Bolagsstyrningsrapport 2013   PDF   7.3 MB Add to Briefcase
Bolagsordning   PDF   26.4 KB Add to Briefcase


Add to Briefcase = Lägg filer i dokumentmappen