Skip to content

Investerare

Om INVISIO

INVISIO utvecklar och säljer avancerade kommunikationssystem med hörselskydd som gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt.

INVISIOs tillväxt gynnas av strukturell efterfrågan på bolagets produkter. Parallellt driver INVISIO marknadstillväxten genom att utveckla nya, innovativa lösningar som ersätter traditionella produkter.

VD kommenterar delårsrapport Q1 2018

Lars Højgård Hansen, CEO

”INVISIO fortsätter sitt långsiktiga arbete med att öka marknadsnärvaron, etablera ännu starkare relationer med kunderna och i samråd med dem utveckla innovativa produktlösningar. Våra underliggande affärer har varit bra under kvartalet, både i form av uppföljningsorder från befintliga kunder och order från nya kunder. Omsättningen ligger i nära nivå med det starka jämförelsekvartalet 2017.”

- Lars Højgård Hansen, VD

Årsstämma 2018

INVISIO höll årsstämma i Stockholm den 26 april 2018.

MER