Invisio Communications
2016-12-30

INVISIO får order på 11 MSEK från en befintlig kund inom NATO

Attachment

Stockholm, den 30 december, 2016


INVISIO (IVSO) har mottagit en uppföljningsorder på kommunikations- och hörselskyddsystem från en av bolagets befintliga kunder inom NATO. Ordervärdet uppgår till cirka 11 MSEK och leveransen planeras ske under första delen av 2017.

INVISIOs kommunikationssystem med hörselskydd gör det möjligt för yrkesgrupper i bullriga och uppdragskritiska miljöer att kommunicera samt arbeta effektivt. Systemen består av headset och kontrollenheter med anslutningar till exempelvis en extern gruppradio eller fordons interkomsystem.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 30 december 2016 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.