Invisio Communications
2017-02-27

Valberedningens förslag till styrelse i INVISIO Communications AB (publ)

Attachment

Stockholm den 27 februari 2017
 

Inför årsstämman den 26 april 2017 föreslår valberedningen i INVISIO Communications AB (publ) omval av styrelseledamöterna Annika Andersson, Charlotta Falvin, Lage Jonason, Anders Persson, Lars Röckert och Mats Warstedt. Vidare föreslås att Lars Röckert omväljs som styrelsens ordförande.

Ledamöter i INVISIOs valberedning är Lage Jonason, representerande sig själv, familj och bolag, Elisabet Jamal Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder och tillika valberedningens ordförande, Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder, samt styrelsens ordförande Lars Röckert.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2017, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Elisabet Jamal Bergström, valberedningens ordförande, e-post
elja04@handelsbanken.se.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.