Invisio Communications
2017-03-09

INVISIO vinner nytt ramavtal med brittiska försvarsdepartementet genom partnern MCL — initialt ordervärde ca 90 MSEK

Attachment

Stockholm den 9 mars 2017

 

INVISIO (IVSO) har genom sin lokala partner MCL ingått ett 4-årigt avtal med det brittiska försvarsdepartementet gällande hörselskydd och kommunikations-utrustning anpassade till specialinsatser på land, till havs och i luften. Det initiala ordervärdet uppgår till £9,9M, varav INVISIOs del uppskattas till £8,0M, motsvarande cirka 90 MSEK. Avtalet innehåller optioner för ett femte år samt en komplett produktuppgradering två och ett halvt år in i kontraktet. Dessa optioner är inte inkluderade i det initiala ordervärdet.

Det nya avtalet är i tillägg till det avtal som slöts med försvarsdepartementet 2015 (THPS-avtalet).  

"Kontraktet är ännu en viktig milstolpe för vår bearbetning av den brittiska marknaden. Det bekräftar kundens förtroende för oss som leverantör och lösningens betydelse för det brittiska försvarets operativa förmåga samt som skydd mot hörselskador", säger Lars Højgård Hansen, VD för INVISIO.

INVISIOs lösning hjälper användarna att kommunicera och utföra uppdrag under extrema och bullriga förhållanden genom att säkra bärarens situationsmedvetenhet, förhindra hörselskador och samtidigt erbjuda ökad komfort.

Marlborough Communications Ltd (MCL) är INVISIOs partner i Storbritannien.


För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 9 mars 2017 kl. 9.00 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.