Invisio Communications
2017-06-02

INVISIO får order på 30 MSEK från sin partner MCL gällande leveranser till det brittiska hörselskyddsprogrammet THPS

Attachment

Stockholm den 2 juni 2017
 

INVISIO (IVSO) har fått en beställning från sin partner MCL gällande kommunikationssystem med hörselskydd till det brittiska THPS-programmet. Ordervärdet uppgår till cirka 30 Mkr och leveranserna planeras ske under andra halvåret 2017. 

Ordern ingår i det ramavtal som Marlborough Communications Ltd (MCL) slöt med det brittiska försvarsdepartementet 2015, och som avser leverans av utrustning till den brittiska armén, flottan, flygvapnet och arméns reservstyrkor. Programmet THPS, Tactical Hearing Protection Systems, är departementets militära moderniseringsprogram för kommunikation och hörselskydd.

Ramavtalet från 2015 är på fyra år med optioner för ytterligare tre år och omfattar INVISIOs kommunikationslösning med hörselskydd INVISIO S10. Lösning hjälper användarna att kommunicera och utföra uppdrag under extrema och bullriga förhållanden genom att förhindra hörselskador, säkra bärarens situationsmedvetenhet och samtidigt erbjuda ökad komfort.


INVISIO har tidigare levererat utrustning till programmet motsvarande cirka 150 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 8.30 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.