Invisio Communications
2017-06-19

INVISIO får beställningar från amerikanska arméns TCAPS-program

Attachment

Stockholm, den 19 juni, 2017


INVISIO (IVSO) har idag fått en order på kommunikations- och hörselskyddssystem värd cirka 16 MSEK från det amerikanska försvarets moderniseringsprogram TCAPS. Detta är den tredje ordern från kunden under det andra kvartalet. Det sammanlagda värdet av de tre orderna uppgår till cirka 25 MSEK. Leveranserna planeras ske under senare delen av 2017.

TCAPS, Tactical Communication and Protective System, är ett av världens största militära moderniseringsprogram för kommunikation och hörselskydd. Programmet administreras av PEO Soldier inom det amerikanska försvaret, vilka godkände och implementerade INVISIOs produktlösningar 2013 med målet att minska antalet hörselskador samt förbättra användarnas kommunikationsmöjligheter.

Beställningarna togs via INVISIOs amerikanska återförsäljare TEA.För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 10.00 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.