Invisio Communications
2017-08-07

INVISIO vinner tvåårigt kontrakt med det amerikanska försvarsdepartementet och får initial order på SEK 60 miljoner

Attachment

Stockholm den 7 augusti 2017

INVISIO (IVSO) har tilldelats ett tvåårigt så kallat IDIQ-avtal (indefinite deliver, indefinite quantity) på kommunikations- och hörselskyddssystem av det amerikanska försvarsdepartementet. Avtalet motsvarar ett totalt värde på upp till 105 MSEK (13 MUSD) och den initiala ordern är värd cirka 60 MSEK (7,4 MUSD). De första leveranserna planeras ske under 2017. Affären är den första i egen regi genom INVISIOs amerikanska dotterbolag sedan dess etablering i slutet av 2016.

Det amerikanska försvarsdepartementet har tecknat ett tvåårigt kontrakt för leverans av INVISIOs avancerade kommunikations- och hörselskyddssystem till amerikanska styrkor. Systemen ger användarna förbättrade kommunikationsmöjligheter i bullriga miljöer samtidigt som deras hörsel skyddas, vilket innebär operationella fördelar och ökad säkerhet för användaren.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Højgård Hansen, VD, INVISIO Communications
Mobil:
+ 45 53 72 7722 | E-mail: lhh@invisio.com

Tina Dackemark Lawesson, Director Investor Relations & Corporate Communications
Mobil: + 45 53 72 7733 | E-mail: tdl@invisio.com


Denna information är sådan information som INVISIO Communications AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2017 kl. 13.00 CET.


Om INVISIO Communications AB (publ)
INVISIO utvecklar och säljer kommunikationssystem med integrerat hörselskydd som gör det möjligt för användare att kommunicera och arbeta obehindrat i alla miljöer, även under krävande förhållanden som vid kraftigt buller, vid hetta eller under vatten. Systemen består av headset och avancerade kontrollenheter som kan anslutas till ett brett utbud av annan kommunikationsutrustning. Kunderna finns främst inom den offentliga sektorn. Försäljningen sker via ett globalt nätverk av partners och till viss del direkt till slutkund. INVISIO är noterat på Nasdaq Stockholm (IVSO). Mer information finns på företagets webbplats www.invisio.com.